05/04/2016 06:55:06
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศ
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครู ปี2558
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.๒
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
อบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในการเปิดการอบรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในการนี้มีคณะครูทุกคนเข้าร่วมอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต
กีฬานักเรียนและเยาวชน อบจ.ฉะเชิงเทรา
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ร่วมเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมกีฬานักเรียนและเยาวชน หลักสูตรกีฬาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ตรวจสอบความเรียบร้อยการรับสมัครนักเรียนชั้นม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต
ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเป็นประธานในงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุม โรงเรียนสนามชัยเขต
รับรางวัล TO BE NUMBER 1
เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเข้ารับรางวัล TO BE NUMBER 1 ดีเด่น ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา จังหวัดชลบุรี
วันมาฆบูชา
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเป็นประธานในทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชาโดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าค่ายลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.๓
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเป็นประธานในการเปิดกองเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
งานวันครู พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตพร้อมคณะครูเข้าร่วมงานวันครูของอำเภอสนามชัยเขต โดยมีนายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต
พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังฆราช
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมคณะครูเข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบางมะเฟือง อ.สนามชัยเขต ในการนี้ทางโรงเรียนสนามชัยเขตจัดชุดการแสดงร่วมในพิธีด้วย
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเป็นประธานในการร่วมกิจกรรม Bike for dad (ปั่นเพื่อพ่อ) โดยมีคณะครูบุคลากรและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม
ร่วมถวายพระพร ๕ ธ.ค.๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขตเข้าร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต โดยมีคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมด้วย
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
May 2016
พฤ อา
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 2

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 38,753
· สมาชิกใหม่: AntonioVota
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.00 วินาที 1,854,970 ผู้เยี่ยมชม