05/24/2017 16:36:39
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
E-Learning
ประกาศ
- ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาไทย
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
- ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
- แบบประเมินกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2/2559
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตานอก ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
- ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสนามชัยเขต ประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มการเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการปีการศึกษา2559
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2/2559 (10 พ.ย.59)
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2559
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.2
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
สอนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 9,11 และ 12 พฤษภาคม 2560 สอนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสนามชัยเขต
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 20 เมษายน 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต
รับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต
รับมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 8 เมษายน 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
สอบคัดเลือกนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 2 เมษายน 2560 โรงเรียนสนามชัยเขต สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
และ 6 ที่จบการศึกษาประจำปี 2559 ณ โรงเรียนสนามชัยเขต
รับสมัครนักเรียนม.1และม.4 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 27-30 มีนาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขตเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ,4 ประจำปีการศึกษา2560 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
เลี้ยงต้อนรับ ผอ.นิตยา มั่นชำนาญ
วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต จัดพิธีเลี้ยงต้อนรับ ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
เลี้ยงส่ง ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
วันที่ 9 มีนาคม 2560 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสนามชัยเขต
จัดพิธีเลี้ยงส่ง ผอ.สุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ซึ่งเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
ปัจฉิมนิเทศ2559
วันที่ 6 มีนาคม 2560 โรงเรียนสนามชัยเขตจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่ จบการศึกษาในปีการศึกษา 2559
โครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัยการใช้รถใช้ถนน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับโรงเรียนสนามชัยเขต จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่อย่างปลอดภัยการ
ใช้รถใช้ถนน ณ โรงเรียนสนามชัยเขต อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel

workventure.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.นิตยา   มั่นชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์

โรงเรียนสนามชัยเขตจัดทำริบบิ้น
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
May 2017
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,553
· สมาชิกใหม่: madelyngt16
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.13 วินาที 2,173,386 ผู้เยี่ยมชม