07/27/2016 20:26:32
เมนู
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· วิสัยทัศน์
· ต้นไม้ประจำโรงเรียน
· ดาวน์โหลด
· คำถามยอดนิยม
· บทความ
· ฟอรั่ม
· เว็บลิงค์
· หมวดหมู่ข่าว
· ภาพกิจกรรมโรงเรียน
· แผนผังโรงเรียน
· ติดต่อเรา
· ค้นหา
สนามชัยเขตออกทีวี

รายการ ปราชญ์เดินดิน "ครูสุรินทร์ มิ่งฉาย" มือปราบเด็กแสบ

โรงเรียนสนามชัยเขต รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่น ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ
บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานธุรการ
งานบริการ
เว็บไซต์ที่ควรรู้
สพม.๖ (ใหม่)
สพม.๖ (เครือข่ายความคิด พันธมิตรความรู้)
กองวิจัยตลาดแรงงาน
ที่ว่าการอำเภอสนามชัยเขต
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ดูเงินเดือน
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ๒๕๕๖
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สำรวจอวกาศ จักรวาล
คิดดี
คลังปัญญาไทย
ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
SchoolNet
บทเรียนออนไลน์
บทเรียนออนไลน์-English
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศ
- ตราโรงเรียนสนามชัยเขต
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ล่าสุด)
- เอกสารการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เอกสารเยี่ยมบ้านปีการศึกษา 2559
- คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- ตัวอย่างรายงานการปฏิบัติงานครู 2558
- ตัวอย่างโครงการสรุปโครงการ
- รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2558
- ไฟล์ติดตั้งสำหรับ Tablet ม.2
- โปรแกรม BookMark2551 III ตัวใหม่ล่าสุด
- ฟอนต์ราชการ THSarabunIT๙ ตัวเลขไทยอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มข้อสอบของโรงเรียนสนามชัยเขต
แห่เทียนพรรษา
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีแห่เทียนพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี และร่วมทำบุญ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมแห่เทียนพรรษากันอย่างพร้อมเพรียง
อบรมจราจร
เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมจราจร เพื่อให้นักเรียนรู้กฎจราจรและการปฏิบัติเกี่ยวกับจราจร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของกองลูกเสือโรงเรียนสนามชัยเขต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
โครงการสานรัก สานสายใยในครอบครัว
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัย เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ และคุณค่าของภาษาไทย โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัย เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เพื่อรำลึกถึงสุนทรภู่ และคุณค่าของภาษาไทย โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
พิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙โรงเรียนสนามชัยเขตจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีคณะครูและผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙โรงเรียนสนามชัยเขตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยมีนักเรียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียง
เข้ารับการประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่น ระดับประเทศ
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙โรงเรียนสนามชัยเขตได้เข้ารับการประเมินชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่น ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)ประเภทสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ทำบุญครบรอบ ๔๐ ปี วันสถาปนาโรงเรียน
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัย พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีทำบุญครบรอบ ๔๐ ปี วันสถาปนาโรงเรียนสนามเขตอย่างพร้อมเพรียง
ค่ายคณิตศาสตร์ Math Skill Talent Camp
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต เป็นประธานเปิดค่ายคณิตศาสตร์ Math Skill Talent Camp โดยมีคณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ข่าวการศึกษา
เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.
ลิงค์ด่วนทันใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 6 (เก่า)
กบข.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์ กวดวิชา CU-AAT CU-TEP CU-BEST SMART-I SMART-II
แหล่งเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของคนใฝ่รู้

ค้นหางานทั่วประเทศ ได้จากที่นี่

มหาวิทยาลัยไทยไซเบอร์ยู

ชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ

เว็บไซต์ข่าวของครู

เว็บไซต์พัฒนาบุคลากรครู

มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาชาติไทย
ต้องการเป็นหนึ่งในสมาชิกเว็บการศึกษา
ทางเลือกของการเรียนตามอัธยาศรัยที่เลือกได้

ศูนย์ข้อมูล OBEC52

VTR Tutor Channel
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุพิชฌาย์ เจริญรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต
รูปกิจกรรม
ดาวน์โหลดรูปกิจกรรมของโรงเรียน
แนะนำโรงเรียน

นำเสนอโรงเรียนสนามชัยเขต
เวลาท้องถิ่น
ปฎิทิน
July 2016
พฤ อา
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
เข้าสู่ระบบ
User name

รหัสผ่านไม่ได้เป็นสมาชิก?
คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียน.

ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ราคาน้ำมัน
พยากรณ์อากาศ
กำลังออนไลน์
· บุคคลทั่วไปออนไลน์: 1

· สมาชิกออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 39,521
· สมาชิกใหม่: MorpoSoge
เว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ.
ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
โครงการอาหารกลางวัน
Pil Obec
OฺBEC LMS
E-BOOK สทร.สพฐ.
นวัตกรรมทางการศึกษา
ศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้
ห้องเรียนทันข่าว 
โครงการ สพคว.
ภาษาไทย ภาษาทอง
แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 1,959,352 ผู้เยี่ยมชม