รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลประทาน คีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษา
โพสโดย admin เมื่อ December 11 2018 13:11:37
1 ธันวาคม 2561ทีมคีตะมวยไทย โรงเรียนสนามชัยเขต ได้รับรางวัล “ชนะเลิศถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ คีตะมวยไทย ระดับมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมทักษะวิชาการ และอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ครั้งที่ 6 จัดโดยภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นำทีมโดย ผอ.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต ทีมนักกีฬาคีตะมวยไทย ได้แก่ นายภูมินทร์ คำขะ นายคงเดช สมใจ นายธนวัฒน์ แซ่แต้ นายปารเมศ เกตุแก้ว นายเฉลิมเกียรติ วงค์อ่อง นายพัชระ สุทธิโสม นายรัตนกร ต่อกำไร ทีมครูผู้ฝึกสอน นายองค์การ กอแก้วบูรพา นางสาวอาณาดา พรหมลัทธิ์ นายดิเรก จันทร์ประทีป และนางสาวนิระมล สุยะเสียน