โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ฯ
โพสโดย admin เมื่อ January 21 2019 14:06:07
9 มกราคม 2562ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รับการตรวจนิเทศ และข้อเสนอแนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ตามโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี