ตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
โพสโดย admin เมื่อ January 21 2019 14:09:47
14 มกราคม 2562ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วยคณะครู ตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือเจษฎาราชเจ้า จังหวัดชลบุรี