ตรวจติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินฯ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA
โพสโดย admin เมื่อ January 31 2019 10:12:36
25 มกราคม 2562ดร.นิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสนามชัยเขต พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน อาจารย์สุรินทร์ มิ่งฉาย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสนามชัยเขต คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ OBECQA โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ ScQA ณ โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา